علم و سلامت

موزه‌های تهران تعطیل نشدند – تی تی آنلاین

علی رغم اعلام نارنجی ، پایتخت ایالت ، مدیرکل موزه گفت هنوز پاسخی به س aboutال درباره وضعیت ستاد ضد شکوه موزه های ملی در تهران دریافت نکرده است ؛ بنابراین موزه ها به فعالیت خود ادامه داده و تعطیل می شوند.

به گزارش تی تی آنلاین ، ستاد شکوه ملی آن شنبه ، 27 آوریل را اعلام کرد که این یک امر خطرناک در تهران و نارنجی است. او اولین و دومین است که هیچ تیره ای وجود ندارد مجاز نیست که چهار حلقه میله داشته باشد ، و مشاغل آنها و دفاتر مختلف محمولات آن چیز به شما می رسد. Glory base و سه موزه شغلی به گروههایی تقسیم می شوند که تهران با زرد شدن قفل می شود ، اما دیگر به کار خود ادامه نمی دهد.

ایرج حریرچی ، معاون وزیر بهداشت ، به عنوان یک متخصص قلب و عروق در 28 آوریل در شهر تهران به ضرر گفت ، نیازهای عمیق تری به گروه های سوم و چهارم مشاغل ، مانند تجارت ، تجارت و غیره دارد ، که قبلا اعلام کرده است که اگر به مدت دو هفته بسته شود. بودن.

امپراطور محمدرضا کارگر – مدیر کل موزه ها و موبایل تاریخی – با این وجود ادامه موزه با وجود شهر نساجی تهران را تأیید کرد ، به تی تی آنلاین گفت که برنامه ریزی برای نوع مورد بررسی توسط ستاد یا موزه ها همچنان بخشی از گردشگری است ، که برای پاسخ دادن به یک سوال ازدواج نکرده اند. بنابراین ، در حالی که دولت ادامه فعالیت موزه ها در تهران بسته شد.

وی در پاسخ به این واقعیت که این صندلی قبلاً موزه ها و باغ های موزه شکوه را در سه گروه شغلی قرار داده است که اجازه فعالیت در شهرهای نارنجی را ندارند ، گفت: “بله ، اما همان قطعنامه ، مجتمع های گردشگری در سطح شغلی گروه ها با هم “وی اظهار داشت كه از ستاد افتخار ملی آموخته است و منتظر پاسخ است.

موزه های موزه و برخی از زباله های بیش از حد کارگر گفت: “به دلیل سانسور موزه های خانه موزه و در روزهای ابتدایی عید بیش از یک مکان خلوت بوده اند و تعداد بازدیدکنندگان بوده است.” در حال حاضر ، شکی نیست که آماده سازی آنلاین زشت است.

موزه از زمان شکوه و عظمت آوریل 1998 به طور متناوب همیشه بسته شده است تا به یک مرکز پر خطر تبدیل شود. با این حال ، کشاورز موزه های وزارت میراث فرهنگی با مقاومت ، گردشگری و صنایع دستی روبرو می شوند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا