اقتصادی

8 مقصد صادراتی کیت‌های تشخیصی ایران

مدیر مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری علم و فناوری وزارت پست کیت تشخیص کرونا به سرزمین پاکستان و گفت: نمونه کیت ارسال شده به این کشور در مرحله تست است که تایید این کیتها به پاکستان منتشر شده است.

با توجه به یاهو! Medi قلعهنوی با اشاره به صادرات کیت تشخیصی شرکت های دانش بنیان ، اظهار داشت: نمونه کیت تشخیصی خروجی در داخل به کشورهای دیگر ارسال شده و رفع برخی از موانع بازار کیتها در جهان توسعه حقوق….

او یکی از کشورهای هدف کیت تشخیصی Koruna به شرکتهای دانشبنیان به کشور پاکستان او مشاهده کرد: این کشور در یکی از معتبرترین مراکز پزشکی به نام “درپ” در حال تست کیتها است و پس از تایید اقدام به خرید این کیتها از ایران می کند.

مدیر مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری علم و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه دو نوع کیت تشخیصیIGG و IgM در پاکستان در مراحل تست نشان داد: فیلیپین هدف دیگر کیت است که در حال حاضر وجود دارد دو نوع کیت تشخیصی تولید ایران به مرکزDOH در فیلیپین نیز ارسال شده و پس از مثبت بودن جواب تستها کیت به فیلیپین و همچنین صادر خواهد شد.

قلعه نوی کشورهای هند و نیجریه و ارمنستان از دیگر مقاصد صادراتی تشخیصی کیت دانشبنیانهای جنسیت اشاره کرد و ادامه داد: همه این کشوهار خرید از ایران, اما برخی از موانع مانند بسته شدن مرزها و فرودگاه ها کار خرید و ارسال نمونه ها به سخت کرده است.

به گفته وی کشور “قطر” و “گرجستان” و “سوریه” به زودی به لیست کشورهای هدف ارسال نمونه کیت تشخیصی ایرانی محرم.

قلعه نوی اشاره کرد: ترکیه-واردات از کشورهای دیگر به خاک خود را ممنوع کرده است ، اما در تلاش هستیم که دولت این کشور را به زمان برای خرید کیت تشخیصی Koruna دانشبنیانها ترغیب کنیم.

پایان پیام

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا